top of page

„Klimatyczny Człowiek Roku”


Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło III edycję konkursu „Klimatyczny Człowiek Roku” w kategorii Młody Naukowiec.


Kim jest "Klimatyczny Człowiek Roku"? To osoba pełnoletnia zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (poniżej 35 roku życia), która posiada osiągnięcia naukowe w postaci publikacji naukowych lub zakończonych badań naukowych w obszarze ochrony klimatu, ograniczania skutków zmian klimatu lub mitygacji i adaptacji do zmian klimatu.


Jest o co powalczyć - oprócz tytułu, zwycięzca otrzyma także nagrodę pieniężną w wysokości 30 tysięcy złotych, a w przypadku wyróżnienia - 10 tysięcy złotych.


Zgłoszenia należy nadsyłać do 18 września 2023 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klimatyczny.czlowiek.roku@klimat.gov.pl bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście na adres Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Comments


bottom of page