top of page
  • OK

Koalicja Obywatelska nie chce zająć się wnioskiem PiS o referendum

Na zakończonej przed momentem nadzwyczajnej sesji Rada Warszawa głosami radnych Koalicji Obywatelskiej zdecydowała o ogłoszeniu przerwy w obradach do 16 listopada b.r. Oznacza to, że Rada Warszawy nie zajmie się tematem referendum warszawskiego przez dwa miesiące.


W dniu 8 września b.r. klub radnych PiS złożył wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady miasta i rozpatrzenie wniosku o referendum.


Radni Prawa i Sprawiedliwości chcieli przeprowadzenia w dniu 29 października 2023 roku referendum miejskiego składającego się z pięciu pytań:

1) Czy jesteś za wprowadzeniem na terenie Warszawy tzw. Strefy Tempo30 - ograniczenie prędkości pojazdów do 30 km/h na obszarze 90% powierzchni miasta?

2) Czy jesteś za zwężaniem na terenie Warszawy kluczowych ulic (na których funkcjonuje komunikacja publiczna) przed oddaniem do użytku obwodnicy śródmiejskiej?

3) Czy jesteś za rozszerzaniem na terenie Warszawy tzw. Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego bez pozytywnych opinii właściwych Rad Dzielnic?

4) Czy jesteś za likwidacją na terenie Warszawy publicznie dostępnych miejsc parkingowych bez tworzenia co najmniej takiej samej liczby nowych miejsc parkingowych w najbliższej okolicy?

5) Czy jesteś za utworzeniem w Warszawie tzw. Strefy Czystego Transportu (wykluczenie możliwości wjazdu na teren strefy pewnych kategorii pojazdów) przed rozbudową sieci transportu publicznego o III i IV linię metra?


Niewątpliwie, pytania dotyczą tematów bardzo ważnych dla mieszkańców i będących przedmiotem wielu dyskusji i debat. Są to również problemy, które dotykają Warszawiaków i wpływają na komfort życia w stolicy.


W uzasadnieniu radni PiS wskazywali, że „W ciągu kadencji Pana Prezydenta Rafała Trzaskowskiego następują lub są zapowiadane fundamentalne zmiany w miejskiej polityce transportowej, w szczególności w zakresie tematów będących przedmiotem zaproponowanego referendum lokalnego. Zmiany te budzą często nieufność lub sprzeciw mieszkańców Warszawy. Należy podkreślić, że zmiany te nie były wprost zapowiadane w kampanii wyborczej do samorządu w roku 2018 zatem głosowanie na danego kandydata na Prezydenta lub listę kandydatów do Rady Warszawy nie wiązało się wprost z poparciem dla tego typu zmian.”


Przewodnicząca Ewa Malinowska – Grupińska (Koalicja Obywatelska) zwołała sesję już na 12 września b.r. W kuluarach ratusza mówiło się, że rządząca w radzie Koalicja Obywatelska chce uniknąć grillowania w kampanii przez PiS Rafała Trzaskowskiego, który jest twarzą kontrowersyjnych zmian w polityce komunikacyjnej miasta.


Przed sesją, trwającą kilkanaście minut, obyła się krótka dyskusja.

- Odroczenie sesji jest wyrazem tego, że nie chcecie wysłuchać mieszkańców - punktował wniosek o odroczenie radnych PiS Wiktor Klimiuk.


Na sesji obecnych było 50 radnych, a rozkład głosów był następujący: 36 radnych KO (oraz niezależny lewicowy radny Marek Szolc) poparło wniosek o przerwę w obradach, 13 radnych PiS było przeciw, natomiast niezależna radna Monika Jaruzelska (wybrana z list lewicy) wstrzymała się od głosu.


Rada powróci do rozpatrzenia wniosku klubu radnych PiS w dniu 16 listopada 2023 roku.


bottom of page