top of page

„Kobiety dla Polskiej Wsi”


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło ciekawy konkurs skierowany do kobiet, które zaangażowały się w działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Zgłoszenia można przesyłać od 23 sierpnia do 12 września 2023.


Od kilku lat wieś staje się „modna”. I o ile jeszcze kilkadziesiąt lat temu mieszkańcy uciekali z obszarów wiejskich, poszukując perspektyw w większych aglomeracjach – o tyle dzisiaj mobilność oraz praca zdalna pozwalają na dużo większą swobodę wyboru miejsca zamieszkania. Trend „przeprowadzkowy” z miasta na wieś nasilił się zwłaszcza w okresie pandemii, gdy Polacy poczęli masowo kupować nieruchomości na terenie małych miasteczek lub wsi.


Konkurs „Kobiety dla Polskiej Wsi” jest adresowany do tych kobiet, które albo prowadzą gospodarstwo rolne, albo prowadzą na wsi pozarolniczą działalność gospodarczą, bądź podejmują aktywną działalność społeczną, kulturalną, oświatową na terenach wiejskich.


Według wytycznych w regulaminie, celem konkursu jest uhonorowanie kobiet działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, które podejmują inicjatywy związane z promocją pewnych obszarów życia wsi. Nagrody zostaną przyznane w kilku kategoriach:


1. Kobieta Rolnik;

2. Kobieta Przedsiębiorca;

3. Kobieta Kultury Ludowej;

4. Kobieta Społecznik;

5. Kobieta Samorządowiec;

6. Kobieta Innowacyjna;

7. Kobieta promująca zdrowy styl życia;

8. Kobieta w Nauce;

9. Kobieta Ambasador bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym.


Inicjatorem konkursu jest Rada Kobiet w rolnictwie.

Comments


bottom of page