top of page

Kolejna petycja przeciw SPPN 

Niedawno dzięki wielkiej mobilizacji mieszkańców i lokalnych samorządowców, udało się zablokować rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania na Saskiej Kępie, do czego dążył prezydent Rafał Trzaskowski. Teraz swoją walkę rozpoczynają mieszkańcy osiedla Praga II na Pradze-Północ. Wystosowali bowiem do Rady Warszawy petycję, w której nie zgadzają się na utworzenie Strefy Płatnego Parkowania. Pod apelem podpisało się ponad 1,3 tys. mieszkańców.

W petycji mieszkańcy apelują o natychmiastowe zaprzestanie i zaniechanie dalszego procesu wprowadzania SPPN. Uważają, że działania prowadzone przez urzędników ZDM odebrały im możliwość korzystania z prywatnych samochodów. "Następstwem tych działań są sytuacje konfliktowe, w których zmotoryzowani mieszkańcy zostali zmuszeni do walki o miejsca parkingowe. Przykładem jest ul. Karola Darwina, przy której 83 proc. mieszkańców zostało z dnia na dzień pozbawionych prawa do posiadania własnego samochodu, bo urzędnicy ZDM zmienili zasady parkowania" - napisali w petycji.


Mieszkańcy i prascy samorządowcy zarzucają warszawskiemu Zarządowi Dróg Miejskich, iż przedstawiał im inny niż rzeczywisty zasięg terytorialny strefy, że w trakcie jej wprowadzania panuje chaos i pojawiają się nowe, kontrowersyjne pomysły jak kontrapasy rowerowe, zaś w konsultacjach społecznych wzięło łącznie udział około 100 osób, co oznacza około 0,6 proc. mieszkańców osiedla zamieszkanego przez blisko 15 tys. osób.


Według stołecznych urzędników podstawowym celem SPPN jest zwiększenie rotacji parkujących pojazdów, ograniczenie dostępności określonego obszaru miasta dla samochodów i wprowadzenie preferencji dla komunikacji zbiorowej. Tymczasem na terenie osiedla jest tylko jedno miejsce użyteczności publicznej, z którego korzystają osoby przyjezdne (Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek przy ul. Dąbrowszczaków), jak też na osiedlu znajduje się tylko jedna trasa linii autobusowej.


Mieszkańcy zaznaczają, że przekonywano ich, że SPPN zostanie wprowadzona tylko na terenie pl. Hallera, a także, że zyskają nowe miejsca parkingowe. Za kwotę 30 zł rocznie mieliby mieć możliwość parkować bezpłatnie, nikt z urzędników nie powiedział jednak, gdzie mają parkować.


- Nie zaproponowano żadnej alternatywy, zaś w jednym z nielicznych miejsc, w których można było zorganizować dla mieszkańców parking - wzdłuż ul. Jagiellońskiej - w ostatnich dniach posadzono drzewa - podkreślają mieszkańcy Pragi-Północ w petycji.


Zgodnie z planami władz Warszawy Strefa Płatnego Parkowania na osiedlu Praga II ma zacząć funkcjonować już od 2 stycznia 2023r.

bottom of page