top of page

Kolejne 3 decyzje Komisji Weryfikacyjnej w Warszawie

Komisja Weryfikacyjna w środę 29 marca 2023r. unieważniła w całości dwie decyzje prezydenta Warszawy w sprawie zwrotu dwóch kamienic i w części jedną decyzję Burmistrza Gminy Warszawa-Centrum. Częściowe unieważnienie dotyczy kamienicy przy ul. Nowy Świat 53 (decyzja z 2001 roku). Unieważnione w całości decyzje dotyczą kamienic przy ulicy Kwiatowej 22 (decyzja z 2014 roku) oraz ulicy Stoczkowskiej 6 (decyzja z 2008 roku).
Na posiedzeniu niejawnym członkowie Komisji Weryfikacyjnej zdecydowali, że w przypadku budynku przy Stoczkowskiej 6 Prezydent Warszawy (wówczas obowiązki te pełniła Hanna Gronkiewicz-Waltz) wadliwie za strony postępowania i beneficjentów decyzji uznał spadkobierców nabywcy praw i roszczeń dekretowych.


W przypadku nieruchomości przy Kwiatowej 22 prezydent stolicy stronami postępowania i adresatami decyzji uczynił pięć osób - właścicieli wyodrębnionych lokali, które wcześniej zmarły.


Natomiast w sprawie kamienicy przy ul. Nowy Świat 53 wskazano, że wadliwie stronami postępowania i beneficjentami decyzji uczyniono spadkobierców podmiotów, którzy nabyli prawa i roszczenia do nieruchomości w drodze umowy cywilnoprawnej.


Mimo częstego zaskarżania przez władze Warszawy korzystnych dla miasta, a tym samym mieszkańców, decyzji Komisji Weryfikacyjnej, sądy w ostatnich latach w zdecydowanej większości opowiadają się ostatecznie w wyrokach prawomocnych po stronie powołanej przez PiS komisji.

bottom of page