top of page

Kolejne 3 decyzje Komisji Weryfikacyjnej w Warszawie

We wtorek 28 marca 2023r. na Żoliborzu odbyła się debata "Straty wojenne Warszawy. Rachunek dla Niemiec za II wojnę światową”.
Warszawa podczas II wojny światowej poniosła gigantyczne straty. Przed konfliktem stolicę Polski zamieszkiwało ponad milion osób, zaś w latach 1939-1945 śmierć poniosło ponad 700 tysięcy (ponad 2/3 ludności). Niemcy zniszczyli ponad 80% zabudowy miasta a łączne szacowane straty wynoszą co najmniej 380 mld zł.


- Polska nigdy nie otrzymała zadośćuczynienia od Niemiec za zbrodnie podczas II wojny światowej – przypomniał poseł Jarosław Krajewski, członek Prawa i Sprawiedliwości.

- Ósme miasto ówczesnej Europy, miasto, które swoją architekturą zachwycało, przestało istnieć - stwierdził dr Adam Buława, historyk UKSW, przypominając choćby liczbę ponad 20 000 zniszczonych doszczętnie bądź przynajmniej poważnie uszkodzonych nieruchomości.

- Nie tylko niszczono miasto, miejską substancję, ale w brutalny sposób mordowano mieszkańców. W ciągu kilku dni zamordowano 40 tysięcy osób – zwróciła uwagę wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska.


Część materialnych strat wojennych niestety nie da się ani odzyskać (zniszczone bezpowrotnie budynki czy dzieła sztuki), ani wiernie zrekonstruować wobec zniszczenia archiwów i licznych dokumentów. Jednak niektóre obiekty mogą odzyskać imponujący, przedwojenny wygląd, a tym samym blask, np. odbudowywany Pałac Saski.

Na ważne zadanie władz Polski, jakim jest bez wątpienia walka o należne Polsce zadośćuczynienie od Niemiec wskazywał podczas dyskusji wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk, współautor raportu dot. reparacji od Niemiec.


- Dzisiaj trzeba jasno komunikować Niemocom, że temat jest niezałatwiony, że na to nie pozwalamy, że nie możemy być traktowani gorzej niż przedstawiciele Tanzanii, Namibii czy Nigerii, z którymi Niemcy rozmawiają i im zwracają skradzione rzeczy, a z Polską rozmawiać nie chcą – powiedział poseł PiS.

bottom of page