top of page

Kolejny protest ZNP

Zaktualizowano: 28 wrz 2022


Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz zapowiedział, iż w październiku w Warszawie powstanie miasteczko edukacyjne. Ma być ono poświęcone szerokiej kampanii informacyjnej adresowanej do polityków, rodziców, samorządów i nauczycieli. Związkowcy będą tłumaczyli powody szykowanej na 15 października akcji protestacyjnej. Zamierzają podnosić zwłaszcza kwestię wakatów nauczycielskich oraz oczekiwanych podwyżek płac w oświacie. ZNP domaga się z wyrównaniem od 1 września 2022r. co najmniej 20% wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich nauczycieli.

bottom of page