top of page
  • Zdjęcie autoraOSA

Konferencja Marszałek Elżbiety Witek przed Sejmem

W południe w środę 19 lipca 2023r. w ogrodach na terenie Sejmu RP odbyła się konferencja Marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Razem z przedstawicielami Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Chrońmy dzieci” druga osoba w państwie ogłosiła zebranie w trzy miesiące ponad 250 000 podpisów pod obywatelskim projektem.

Nowelizacja Prawa oświatowego dotyczy zmian w zakresie działalności prowadzonej przez stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki. W projekcie przewidziano wyłączenie możliwości działania stowarzyszeń i organizacji, które chcą na terenie przedszkoli i szkół podstawowych „promować zagadnienia związane z seksualizacją dzieci”.Karolina Paleń, dyrektor domów dla dzieci i młodzieży w Stalowej Woli, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej, powiedziała, że jest zaszczycona, iż pierwszy podpis pod projektem złożyła marszałek Sejmu oraz że włączyli się w akcję „parlamentarzyści ze wszystkich partii”.

Marszałek Sejmu opowiedziała jak w rozmowach z przedstawicielami ponad 70 organizacji pozarządowych udało się zdiagnozować największe problemy, które dotykają współczesną młodzież. „To jest agresja, także agresja rówieśnicza, zwiększająca się liczba prób samobójczych, to są depresje, problemy, z którymi młodzi ludzie sobie nie radzą, wreszcie to jest nadmierna seksualizacja” – wskazywała Elżbieta Witek.

- Ponad 50 konkretnych propozycji, które powinny znaleźć się w ustawach, ale także to były wnioski polegające m.in. na tym, że należy wzmocnić, także finansowo i organizacyjnie, te organizacje pozarządowe, które od wielu lat działają z młodzieżą, pomagają młodzieży, szczególnie wtedy, kiedy napotyka ona na wiele trudności, ale to są także zmiany instytucjonalne – opisała owocne dyskusje z organizacjami wspierającymi dzieci oraz młodzież Marszałek Sejmu.

Elżbieta Witek wyraziła wdzięczność wszystkim, którzy zbierali podpisy oraz promowali akcję „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców”. Zapowiedziała, że „postara się, jak najszybciej poddać ten projekt pod obrady Sejmu, bo on jest niezmiernie ważny”.

bottom of page