top of page

Zięć Komorowskiego – obrońcą praw ucznia?

Zaktualizowano: 9 gru 2022

Parę dni temu na stronie Urzędu Miasta Warszawy pojawiła się informacja o wyborze Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich. Od sierpniowych zapowiedzi powołania nowej funkcji w Ratuszu, po 4 miesiącach rozstrzygnięto nabór. Konkurs wygrał Pan Damian Jaworek, który 12 grudnia rozpocznie oficjalnie swą pracę.

Kim jest i jakie ma doświadczenie? Z zamieszczonej na stronie Ratusza informacji wiemy, że z wykształcenia jest socjologiem, absolwentem Wydziału Socjologii i Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku swojej drogi zawodowej związany z trzecim sektorem. Od 2016 roku pracował w Fundacji Stocznia, gdzie zajmował się koordynacją i prowadzeniem badań społecznych, w tym edukacyjnych (we współpracy m.in. z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacją Orange, Centrum Nauki Kopernik). Koordynował warszawski program grantowy Inicjatywy Sąsiedzkie, aktywizujący społeczności poszczególnych dzielnic Warszawy.

Jak mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialna m.in. za miejską edukację. - „ujął nas ogromną wiedzą i doświadczeniem w obszarze edukacji”. Jak donosi Portal Warszawski Pan Damian Jaworek to prywatnie mąż Anny Komorowskiej, córki Bronisława Komorowskiego. Jednakże, nie argumentuje tej teorii żadnymi dowodami, a sam prezydent jest mężem Anny, a nie ojcem… Ciężko jest tą rewelację zweryfikować, ponieważ dzieci Komorowskich bardzo cenią swoją prywatność i na próżno szukać ich w social mediach, bądź zdjęciach. Jak wybrano Rzecznika?  Warszawski Rzecznik Praw Uczniowskich został powołany zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy. Nabór na to stanowisko został przeprowadzony w drodze otwartego, w odpowiedzi wpłynęło 16 zgłoszeń. Wymagania formalne wskazane w rekrutacji: wykształcenie wyższe, min.3-letni staż pracy, powyżej 2-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu oświaty, administracji publicznej lub realizacji projektów edukacyjnych) spełniło 9 kandydatów. Do testu wiedzy przystąpiło 2 kandydatów, których zaproszono także na rozmowę kwalifikacyjną. Komisja konkursowa wskazała ostatecznie Pana Damiana Jaworka. Jakie są zadania Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich?

  • koordynowanie programów polityki oświatowej m.st. Warszawy. Inicjowanie i opracowywanie działań podnoszących atrakcyjność oferty edukacyjnej i wychowawczej podległych placówek. Bieżąca współpraca z instytucjami oraz organizacjami zewnętrznymi zajmującymi się działalnością związaną z edukacją;

  • informowanie uczniów o przysługujących im prawach, organizowanie spotkań, debat, warsztatów o charakterze informacyjnym, promowanie postaw demokratycznych, partycypacji społecznej, zasad równości, przeciwdziałania dyskryminacji, wskazywanie ścieżek postępowania w przypadkach naruszania praw uczniowskich oraz przejawów dyskryminacji;

  • współpraca z władzami szkół i placówek oświatowych, w tym wsparcie przy opracowywaniu zapisów w statutach szkolnych chroniących prawa ucznia, współpraca z Młodzieżową Radą m.st. Warszawy, dzielnicowymi radami młodzieżowymi oraz samorządami szkolnymi.

Z pewnością o działaniach Rzecznika będziemy jeszcze pisać.

Comments


bottom of page