top of page

Konkurs na najciekawszą inicjatywę profilaktyczno-edukacyjną


Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji (Warszawa i Radom) wraz z Mazowieckim Kuratorem Oświaty ogłaszają konkurs na przeprowadzenie najciekawszej inicjatywy profilaktyczno-edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania wolnego czasu.


Honorowy Patronat nad konkursem objął Wojewoda Mazowiecki.


Warunkiem przystąpienia do konkursu jest niekomercyjny charakter inicjatywy. Dodatkowe kryteria "na plus" to innowacyjność i pomysłowość projektu oraz uniwersalność, pozwalająca ewentualnie przenieść rozwiązanie na płaszczyznę innych powiatów.


Ponadto projekt ma promować zdrowy styl życia (wolnego od uzależnień, agresji i przemocy), a także przekazywać elementy wiedzy wiktymologicznej.


Do 27 października b.r. komisja konkursowa wybierze jedną, najlepszą w jej ocenie inicjatywę, a beneficjenci otrzymają nagrody rzeczowe.


Więcej o konkursie w regulaminie na stronie: https://ksp.policja.gov.pl/wp/aktualnosci/121091,Konkurs-quotNa-najciekawsza-inicjatywe-profilaktyczno-edukacyjaquot.html


bottom of page