top of page

Konkurs NBP na pracę pisemną. W tle – pierwszy heliocentryk w Europie


Narodowy Bank Polski ogłosił konkurs na najlepszą pracę pisemną, adresowany do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Tematyka ma nawiązywać do Mikołaja Kopernika – patrona roku 2023.


Dzieło Kopernika w ujęciu ekonomicznym? Okazuje się, że jak najbardziej – można.


Tematyka tegorocznej, XXI już edycji konkursu daje pole do popisu dla tych najbardziej kreatywnych, z potencjałem na przyszłych ekonomistów. Celem jest, oczywiście, pogłębienie wiedzy z zakresu ekonomii, ale nie tylko. Konkurs wpisuje się także, pośrednio, w kategorie – biznes i zarządzanie. Nad jaką tematyką pochylą się tegoroczni uczestnicy?


Uczniowie VII i VIII klasy szkół podstawowych:


- Czy uważasz, że Mikołaj Kopernik miałby szansę na nagrodę w dziedzinie ekonomii? Przeanalizuj jego dokonania, poszukaj argumentów za i przeciw.


Uczniowie szkół ponadpodstawowych (średnich):

- Jaki element dorobku naukowego Mikołaja Kopernika w dziedzinie ekonomii jest najbardziej znany? Czy jest on dostrzegany i obecny w innych sferach aktywności człowieka (kulturze, nauce, rozrywce, rozwoju technologii)?


Na uczestników czekają nagrody finansowe, a gratyfikację za wsparcie merytoryczne otrzymają również nauczyciele-opiekunowie nagrodzonych uczniów. Prace należy złożyć do 10 października. Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki.

bottom of page