top of page

Kontrola miejsc ochronnych w stolicy

Warszawscy urzędnicy przeprowadzili inwentaryzację stołecznych schronów i innych potencjalnych miejsc ochronnych na wypadek militarnego zagrożenia miasta. Łącznie w Warszawie jest wyznaczone około 2100 takich obiektów.

- Możemy śmiało powiedzieć, że dysponujemy w stolicy co najmniej 7 milionami metrów kwadratowych powierzchni, która może służyć jako miejsce ukryć – poinformował na konferencji prasowej we wtorek 18 października Michał Domaradzki, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

- Wszystkie światowe dane wskazują na to, aby powierzchnia na jedną osobę, taki przelicznik, była nie mniejsza niż jeden metr. My przyjęliśmy dwa metry kwadratowe na osobę, a więc można powiedzieć, że ten potencjał, którym stolica dysponuje dla mieszkańców i nie tylko mieszkańców stolicy jest potencjałem wystarczającym – dodatkowo uspokajał i tłumaczył miejski urzędnik.

Działania stołecznych służb pokrywają się z ogólnopolską akcją zarządzoną na początku października przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wówczas wiceminister w tym resorcie Maciej Wąsik poinformował o poleceniu wydanym wszystkim powiatowym komendom straży pożarnej, by sprawdzić stan schronów w całym kraju. Strażacy wykonają tę pracę również w Warszawie.

Mieszkańcy Warszawy nie powinni się niepokoić, stan miejsc ochronnych w stolicy wydaje się być zadowalający i zgodny z przyjętymi normami.

bottom of page