top of page
  • Zdjęcie autoraS.Rosa

Kto może głosować w wyborach samorządowych 2024?

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 r. w godzinach 7.00 - 21.00.Kto może głosować?

W oczy rzucać się może sam fakt, że głosować mogą nie tylko osoby posiadające polskie obywatelstwo. W wyborach do Rady m.st. Warszawy, Rad Dzielnic m.st. Warszawy, jak również w wyborach na Prezydenta m.st. Warszawy mogą wziąć udział również obywatele państw należących do Unii Europejskiej oraz obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Osoby, które mogą wziąć udział w głosowaniu najpóźniej w dniu wyborów muszą mieć ukończone 18 lat, posiadać czynne prawo wyborcze oraz stale zamieszkiwać na obszarze tej gminy.


W wyborach do Sejmiku Województwa mogą wziąć z kolei udział tylko obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, a także posiadają czynne prawo wyborcze i stale zamieszkują na obszarze tego województwa.


Cenzus domicylu

W wyborach samorządowych kluczowy aspekt ma cenzus domicylu tj. miejsca zamieszkania.

Wyborca musi być ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na terenie m.st. Warszawy.


Obywatele polscy mogą zostać ujęci w stałym obwodzie głosowania poprzez:

  • zameldowanie się na pobyt stały na terenie gminy, w której chcą głosować;

  • złożenie wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców.


W znaczny sposób utrudnia to przerejestrowanie się do innego okręgu wyborczego, co mogliśmy zaobserwować podczas ostatnich wyborów parlamentarnych.


Obywatele z innych krajów

Samo zameldowania na pobyt stały na terenie gminy nie wystarczy obywatelom pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Jeśli chcą zagłosować w wyborach muszą złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.


W jakim miejscu głosujemy?

Podczas wyborów samorządowych głosujemy w miejscu stałego zameldowania. Nie będzie można pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania oraz złożyć wniosku o zmianę miejsca głosowania.


Commentaires


bottom of page