top of page

Kultura za złotówkę

Przypominamy o możliwości skorzystania z programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu”, adresowanego do mazowieckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Celem programu jest upowszechnienia dorobku kulturowego Mazowsza wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dyrekcja szkół ma możliwość zadeklarowania uczestnictwa w programie danej instytucji i skorzystania z oferty.

Cena biletu to symboliczna złotówka.


Na liście jednostek objętych projektem znalazło się aż 28 instytucji kultury z terenu województwa mazowieckiego, m.in. Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu, Muzeum Treblinka czy Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.


Program jest realizowany do 31 grudnia bieżącego roku.

bottom of page