top of page

Lasy na Mazowszu pięknieją z każdym rokiem

Zaktualizowano: 29 mar

21 marca jak co roku od 2012r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Lasu. To dobra okazja, by uzmysłowić sobie jak pięknieją i rozrastają się, dzięki mądrej i odpowiedzialnej pracy leśników, lasy na Mazowszu.Na terenie województwa mazowieckiego lasy pokrywają ponad 832 tysiące hektarów powierzchni, zatem to 23% obszaru województwa. Około połowy to publiczne Lasy Państwowe – pozostała część to również należący do państwa Kampinoski Park Narodowy, jak również lasy prywatne (ponad 1/3 mazowieckich terenów drzewiastych). Co ciekawe, w samej stolicy wskaźnik lesistości jest wyższy i zbliża się do 25%.


Oprócz pospolitych ssaków (dzików, lisów, saren, jeleni, borsuków) coraz więcej w mazowieckich lasach pojawia się wilków i rysiów. Występują oczywiście także mniejsi mieszkańcy lasów – płazy, gady, owady i mnóstwo pięknego, umilającego swym śpiewem weekendowe spacery wypoczywających gości, ptactwa. Natomiast wśród roślin dominującym gatunkiem drzewnym jest sosna zwyczajna.


- Mimo zmian w wyglądzie lasy trwają i spełniają szereg ważnych dla człowieka funkcji – od ochronnych, przez społeczne, po produkcyjne (gospodarcze). W ostatnim dziesięcioleciu w lasach mazowieckich wzrósł udział gatunków liściastych. To efekt prowadzonej przez leśników przebudowy drzewostanów. W procesie przemiany pokoleń, wszędzie tam, gdzie warunki na to pozwalają, gatunki iglaste (głównie sosna) zastępowane są gatunkami liściastymi. Takie postępowanie zwiększa różnorodność biologiczną lasów, poprawia również ich odporność na obserwowane zmiany klimatu. Stopniowo rośnie też powierzchnia lasów i ich zasobność, czyli ilość drewna w lesie – opowiedział dla Radia Dla Ciebie rzecznikiem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.


Warto odwiedzać mazowieckie lasy, poszukiwać w nich chwil ukojenia i odpoczynku oraz zachwycać się cudowną naturą.

bottom of page