top of page

Ludność Warszawy w statystykach

Wypowiedzi polityków, prezentacja rządowej strategii demograficznej czy wyniki Narodowego Spisu Powszechnego – w ostatnich tygodniach temat dzietności bądź ogólnej liczby ludności poszczególnych regionów Polski wzbudza szczególne zainteresowanie. Warto przyjrzeć się jak wygląda sytuacja Warszawy na tle całego kraju.

W Warszawie tuż przed wybuchem kolejnej fazy wojny na Ukrainie i napływem uchodźców mieszkało 1 860 281 mieszkańców, co stanowi w trakcie dekady wzrost o przeszło 150 000. Aktualnie około 5% Polaków zamieszkuje stolicę, która w liczbach bezwzględnych odnotowała największy przyrost ludności w latach 2011-2021. Najwięcej warszawiaków zamieszkuje dzielnicę Mokotów – około 220 000, natomiast najmniej dzielnicę Rembertów – około 25 000.


W Warszawie na koniec września 2022r. zarejestrowanych było 22 031 bezrobotnych, tym samym stopa bezrobocia wyniosła 1,5% i był to wynik najniższy po okresie transformacji gospodarczej po 1989.


Według danych Głównego Urzędu Statystycznego Warszawa ma współczynnik dzietności 1,58, znacznie większy niż średnia krajowa 1,38 (dane za 2020 r.), wśród dużych miast wyprzedza ją tylko Opole i Gdańsk. Na tle innych państw czy poszczególnych większych miast europejskich nie są to dane optymistyczne, choć nie najgorsze (np. ów wskaźnik w Berlinie to 1,45).

Na koniec pierwszego kwartału 2022 średnia płaca w Warszawie wynosiła 8500 zł brutto, czyli ponad 6000 zł na rękę. To wynik znacząco wyższy od średniej ogólnopolskiej, która wynosiła wówczas 6665zł brutto.

bottom of page