top of page
  • OK

LXXXIV sesja Rady Warszawy - zapowiedź


Już dziś 6 lipca b.r. o godz. 10:00 w Sali Warszawskiej PKiN rozpocznie się LXXXIV sesja Rady m.st. Warszawy. Redakcja portalu Mazowieści.pl będę dla Państwa relacjonować jej przebieg. Zapraszamy do zapoznania się z zapowiedzią tematów, które będą przedmiotem obrad.Na dzisiejszej pierwszej wakacyjnej sesji radni miasta zajmą się m.in. uchwałą w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta dwóm osobom: Januszowi Dorosiewiczowi oraz Juliuszowi Kuleszy. Pierwszy z nich to znany architekt, producent filmowy oraz działacz sportowy, który zasłyną m.in. z sprowadzenia do Polski prochów Kazimierza Deyny. Z Kolei Juliusz Kulesza to powstaniec warszawski, znany grafik oraz pisarz i historyk.


Kolejnym ze szczególnie istotnych projektów będzie uchwała w sprawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy ul. Grochowskiej 301/305 oraz 307 i Stanisława Augusta 40, 40a, 40b w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Radni zajmą się również kwestami związanymi z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. W planie m.in. uchwały dotyczące planów rejonów przy ul. Dzieci Warszawy, ul. Prystora, ul. Orląt Piastowskich.


Radni zajmą się również utworzeniem nowego przedszkola nr 448 w dzielnicy Włochy z nieodpłatnym przekazaniem przez Victoria Dom S.A. na rzecz m.st. Warszawy lokalu niemieszkalnego o funkcji przedszkola. Przedszkole może ruszyć już po wakacjach od nowego roku dydaktycznego.


Wiele uwagi radni poświęcą kwestiom ochrony zdrowia. Z perspektywy seniorów istotnym punktem porządku obrad jest projekt uchwały uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej pn. „Grypa 65+” na lata 2023 – 2025.


Planowane jest również przyjęcie dwóch innych programów profilaktyki ochrony zdrowia: zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób bezdomnych przebywających w placówkach zapewniających tymczasowe schronienie dla osób w kryzysie bezdomności dofinansowywanych przez m.st. Warszawę na lata 2023 – 2025 oraz drugiego w sprawie programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy na lata 2023-2025.


Radni zajmą się również przyznaniem dotacji na realizację programu promocji zdrowia pn. „Edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18 a 19 rokiem życia w zakresie nadciśnienia tętniczego”.


Następnie, radni zajmą się kwestami odstąpienia od trybów przetargowych przy zbywaniu nieruchomości miejskich. Planowane jest również nadanie nazwy dwóm obiektom miejskim w dzielnicy Wola, którymi są skwery.bottom of page