top of page

Mazowszanie twardzi jak stal!

Zaktualizowano: 29 sie 2022

Niedawno obchodziliśmy 5 rocznicę powołania do życia (1 lipca 2017r.) 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dumna jednostka posiada wielkiego patrona – niezłomnego rotmistrza Witolda Pileckiego, żołnierza AK, organizatora ruchu oporu w obozie Auschwitz-Birkenau, autora „raportów z piekła”, zamordowanego w 1948r. przez komunistów.

6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej składa się z trzech batalionów lekkiej piechoty: w Grójcu, Radomiu i Pomiechówku oraz samodzielnych kompanii. Dowództwo pełni pułkownik Witold Bubak.Terytorialsi dbają o bezpieczeństwo Polaków na co dzień. Podczas pandemii służyli jako wolontariusze w szpitalach, organizowali punkty poboru wymazów czy szczepień. Żołnierze WOT są zawsze na pierwszej linii frontu podczas klęsk żywiołowych, walcząc z ich skutkami, ale przede wszystkim otaczając opieką mieszkańców terenów dotkniętych zagrożeniem. Nigdy nie zapominają o ważnych rocznicach historycznych, kultywując pamięć o polskich dziejach i umacniając patriotyczne wartości, zwłaszcza w młodym pokoleniu.


Jak sami przyznają, dewiza „Bóg, honor, ojczyzna” niezmiennie im przyświeca.


Jeżeli jesteś pełnoletni, posiadasz polskie obywatelstwo, jesteś zdrowy fizycznie i psychicznie, nigdy nie byłeś karany oraz nie należysz do innego rodzaju służby wojskowej – nie wahaj się, wstąp do Wojsk Obrony Terytorialnej, wybierz służbę na rzecz własnej ojczyzny.

bottom of page