top of page

Mazowsze dla młodzieży

Ruszył niedawno nabór do kolejnej edycji programu „Mazowsze dla młodzieży”, który stanowi wielką szansę na zaangażowanego społecznie młodego pokolenia. Mazowieckie gminy i powiaty oraz dzielnice Warszawy mogą ubiegać się o pomoc finansową na powoływanie młodzieżowych rad oraz wspieranie funkcjonowania tych już istniejących. Każdy samorząd może zgłosić po jednym wniosku na maksymalnie 25 000 zł.
Program „Mazowsze dla młodzieży” pozwoli, m.in. na zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej, organizację inauguracyjnej sesji młodzieżowej rady, organizację szkoleń przygotowujących młodzież do pełnienia funkcji radnego, warsztatów rozwijających u młodych osób kompetencje społeczne i przywódcze, a także realizację inicjatyw zgłoszonych przez rady młodzieżowe oraz podnoszenie kompetencji ich opiekunów.


- Ogromnie nas cieszy, że coraz więcej gmin i powiatów powołuje rady, w których zasiada młodzież. Trzeba wspierać młodych Mazowszan w realizowaniu społecznej pasji. Kto wie, może wśród nich są przyszli samorządowcy, radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego – stwierdziła Janina Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Program pozytywnie ocenia również wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Maciej Kotala.


- Dlaczego warto działać? Przede wszystkim dlatego, że mamy realny wpływ na to, co dzieje się w naszej lokalnej społeczności. To daje też poczucie budowania wspólnoty, która może dużo zdziałać. Bardzo ważne, żeby już w tym wieku się aktywizować, bo w przyszłości to nasze pokolenie będzie sprawować władzę w samorządach – zachęca młodych społecznik.

bottom of page