top of page

Mazowsze dla zabytków

Samorząd województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zabytków” przyznał 148 zabytkom w regionie certyfikat „Cenny zabytek dla Mazowsza” oraz konkretne dofinansowanie w łącznej kwocie ponad 11 mln zł. Maksymalna kwota dotacji wynosiła 250 tys. zł i mogła stanowić do 50 proc. nakładów koniecznych na wykonanie prac. Właściciele zabytków mogli zaprojektować prace remontowe czy konserwatorskie. Przyznane środki mogą pokryć działania od etapu ekspertyz, wykonania dokumentacji czy projektu, po zakup materiałów i wykonanie prac budowlanych.

- Po liczbie wniosków widać, że potrzeby są ogromne i nie brakuje tych, którym zależy na zachowaniu naszego dziedzictwa kulturowego i architektonicznego dla przyszłych pokoleń. Chcemy, aby jak najwięcej zabytków zostało zrewitalizowanych tak, aby mogły zostać udostępnione publiczności i spełniać swoją rolę kulturalną czy turystyczną – zaznaczał na wiosnę podczas zapowiedzi programu wicemarszałek mazowiecki Wiesław Raboszuk.


W tegorocznej edycji programu wsparcie otrzymało 96 kościołów oraz innych obiektów sakralnych oraz 52 zabytki będące pod opieką samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i osób prywatnych. W samym subregionie radomskim władze Mazowsza przyznały dotacje 20 parafiom i ich budowlom sakralnym o dużym znaczeniu historycznym i kulturalnym.


- Odkąd rozpoczęliśmy współpracę, zawsze jakaś dotacja na prace konserwatorskie jest dla fary od Mazowsza, bo jest ona cennym zabytkiem. Bardzo za to dziękuję i cieszę się z tej współpracy. W tym roku zostały dofinansowane prace renowacji ołtarza renesansowego w kaplicy Kochanowskich. Były to górna nastawa ołtarza wraz z obrazami. Już jest odbiór konserwatorski. Wróciliśmy do pierwszego wystroju ołtarza. Niektórzy mogą być zaskoczeni, że jest tak kolorowo, ale tak właśnie wtedy robiono ołtarze – stwierdził ks. kan. Mirosław Nowak, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Radomiu, która również może szczycić się certyfikatem „Cenny zabytek dla Mazowsza”.


Troska o dobry stan bezcennych zabytków Mazowsza, służących również przyciąganiu turystów z różnych zakątków Polski, to ważne i na szczęście podejmowane przez samorządowców zadanie.

Comments


bottom of page