top of page

Miejsce Przyjazne Bielańskim Seniorom


Konkurs na miejsce najbardziej przyjazne seniorom na terenie dzielnicy Bielany jest dedykowany osobom powyżej 60 lat. Ankiety konkursowe można wypełniać od 1 sierpnia 2023 r. do 29 września 2023 r.


Miejsca działające na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, uznane przez seniorów za najbardziej otwarte i przyjazne zostaną odznaczone specjalnym certyfikatem, a tym samym nagrodzone odpowiednią akcją marketingową.


Jak czytamy na stronie regulaminu - wykaz podmiotów, które otrzymały certyfikat, będzie nieodpłatnie publikowany w materiałach promocyjnych Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, na stronach internetowych i w serwisach społecznościowych przez niego zawiadywanych. Informacja o przyznaniu certyfikatu będzie również przekazywana mediom lokalnym.


Certyfikat „Miejsce Przyjazne Bielańskim Seniorom” przyznawany będzie w następujących kategoriach:


- Uniwersytety Trzeciego Wieku

- Kulturalne

- Edukacyjne

- Sportowo-rekreacyjne,

- Turystyczne

- Ekologiczne

- Opiekuńcze

- Kluby Seniora

- Instytucje usługowe

- Placówki służby zdrowia


Ankietę wypełnia i składa senior - mieszkaniec Dzielnicy Bielany. Można ją złożyć osobiście - poprzez dostarczenie do urny, znajdującej się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa lub za pośrednictwem poczty na w/w adres korespondencyjny.


bottom of page