top of page

Minimalne bezrobocie w Warszawie
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy na dzień koniec lutego 2023 r. wynosiła 21093. Tym samym stopa bezrobocia osiągnęła minimalny poziom – zaledwie 1,5% (ponad trzy razy mniej niż w skali kraju).


W liczbach bezwzględnych za 2021r. najmniej bezrobotnych jest w dzielnicy Wilanów – 319 osób, natomiast najwięcej na Mokotowie – 2612 mieszkańców.


Bezrobocie w stolicy zawsze należało do najniższych w Polsce i podobnie jak w całym kraju systematycznie od kilku lat spada, wynosząc mniej niż przyjęte bezrobocie naturalne na poziomie 2,5-3%. Oznacza to, że w Warszawie problemem jest nie tyle znalezienie pracy, co zjawisko odwrotne – brak pracowników w wielu branżach.

コメント


bottom of page