top of page

Muzeum Getta Warszawskiego sfinalizowało zakup nieruchomości

Wielkimi krokami zbliża się uruchomienie nowej instytucji kultury – Muzeum Getta

Warszawskiego. Samorząd Mazowsza i Dyrekcja Muzeum podpisały umowę sprzedaży

działki o numerze ewidencyjnym 38/3 na Woli. Ostatecznie to muzeum stało się

właścicielem terenu z historycznymi budynkami dawnego szpitala dziecięcego Fundacji

Bersohnów i Baumanów oraz jego najbliższej okolicy.

Przypomnijmy, decyzję o powołaniu Muzeum Getta Warszawskiego ogłosił w dniu 14

listopada 2017 minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński. Misją placówki

jest upowszechnianie wiedzy o historii getta warszawskiego jako kluczowego elementu

historii Zagłady Żydów, zaplanowanej i realizowanej przez III Rzeszę Niemiecką.


W listopadzie 2020 r. Muzeum Getta Warszawskiego kupiło od województwa nieruchomość

przy ul. Śliskiej 51 i ul. Siennej 60 w Warszawie, na której znajdują się budynki dawnego

szpitala dziecięcego Bersohnów i Baumanów. To budynek główny wzniesiony w latach

1876- 78 wg projektu Artura Goebla oraz pawilon okulistyczny, zbudowany po 1904 r. za środki rodziny Dawidsonów. W czasie uroczystego podpisania umowy Jarosław Sellin –

wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego mówił:


- Muzeum Getta Warszawskiego musi mieć swoje miejsce i będzie miało właśnie w tym

cudownie ocalałym budynku dawnego Szpitala Dziecięcego.


Jednak zawarcie umowy i rozpoczęcie prac było do tej pory niemożliwe z uwagi na

postępowanie, które toczyło się w wyniku zgłoszonych roszczeń byłych właścicieli.

Postępowanie reprywatyzacyjne hamowało powstawanie siedziby Muzeum. Postepowanie

jednak zostało umorzone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, co spowodowało

możliwość finalizacji umowy.


Podpisana 13 grudnia b.r. umowa przyrzeczona finalizuje zakup nieruchomości przez

Muzeum i pozwala na rozpisanie przetargu na rewitalizację terenów oraz obiektu.


Zabytkowy kompleks dawnego Szpitala Dziecięcego Bersohnów i Baumanów jest jednym

z nielicznych świadków losów Warszawy oraz jednej trzeciej jej obywateli – warszawskich

Żydów. Na mapie miasta jest to miejsce wyjątkowe, nierozerwalnie związane z historią

warszawskiego getta. Nabycie działki 38/3 jako ostatniej brakującej części kompleksu

szpitalnego jest istotnym kamieniem milowym w procesie budowy i tworzenia wystawy stałej

Muzeum Getta Warszawskiego - mówił Albert Stankowski, dyrektor Muzeum Getta

Warszawskiego.


Muzeum Getta Warszawskiego będzie stanowić zupełnie nową i bardzo ważną instytucję

kultury na mapie Warszawy.

bottom of page