top of page

Nabór na studia doktoranckie w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika


Szkoła Główna Mikołaja Kopernika z siedzibą w Warszawie ogłosiła pierwszy w historii uczelni nabór na studia doktoranckie. O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny.


Szkoła Główna Mikołaja Kopernika z siedzibą w Warszawie to jednostka ukierunkowana ściśle na kształcenie naukowców, prowadzących prace rozwojowe związane z najbardziej poszukiwanymi obecnie dyscyplinami, m.in. z rewolucją cyfrową, ekspansją sztucznej inteligencji czy rozwojem biotechnologii.


Sztuczna inteligencja w Warszawie – czy wskrzesi zmarłych? (mazowiesci.pl)


Do wyboru są także inne dziedziny – ekonomia i finanse, filozofia, nauki teologiczne, nauki medyczne oraz nauki prawne, a starający się o przyjęcie na studia muszą pamiętać o zbieżności tematyczna ukończonego na kierunku studiów magisterskich, osiągnięć naukowych lub innych form kształcenia z wybraną przez kandydata dyscypliną naukową.


Konkurs NBP na pracę pisemną. W tle – pierwszy heliocentryk w Europie (mazowiesci.pl)


Szkoła Główna Mikołaja Kopernika jest włączona do Narodowego Programu Kopernikańskiego i nawiązuje do spuścizny słynnego polskiego uczonego – Mikołaja Kopernika. Szkoła integruje działalność pięciu kolegiów: Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu, Kolegium Nauk Medycznych w Olsztynie, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Warszawie, Kolegium Filozofii i Teologii w Krakowie oraz Kolegium Nauk Prawnych w Lublinie.

bottom of page