top of page

Nauczycielskie wakaty w Warszawie


Wiceprezydent Warszawy Renata Kazanowska poinformowała, iż na początku roku szkolnego 2022/2023 brakuje w stolicy 3595 nauczycieli. Dla porównania w analogicznym okresie poprzedniego roku szkolnego w Warszawie liczba wakatów wśród pedagogów wynosiła nieco ponad 2800.


Brakuje szczególnie nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej i wychowawców świetlicy.


Głównymi powodami wskazywanymi przez nauczycieli odchodzących z zawodu są zbyt niskie zarobki, które według środowiska pracowników oświaty rosną zbyt wolno (na przestrzeni ostatnich 7 lat o około 36% wśród wszystkich nauczycieli). Rząd od 1 września 2022r. zaoferował dodatkowe 20% podwyżki dla młodych nauczycieli rozpoczynających pracę, planuje także od 1 stycznia 2023r. podwyżkę dla całego grona nauczycielskiego o 7,8%. Czy ten wzrost płac wystarczy, by nauczyciele kontynuowali misję kształcenia młodego pokolenia? Najbliższe miesiące przyniosą odpowiedź.

bottom of page