top of page

Nowe Centrum Warszawy 

Priorytetem działań władz Warszawy jest Nowe Centrum Warszawy, czyli przekształcenie stołecznego centrum w wygodniejszą, przyjaźniejszą i bardziej zieloną przestrzeń publiczną.

W ramach tych planów Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na przebudowę fragmentu ul. Marszałkowskiej - odcinka między ul. Królewską a pl. Bankowym. Ma zostać zmieniony tam układ jezdni, wyremontowany chodnik, uporządkowane ma zostać parkowanie oraz wybudowana droga dla rowerów. Ponadto prezydent Rafał Trzaskowski ogłosił, że w ramach przebudowy, która ruszy za pół roku, posadzone zostaną 63 drzewa oraz kilka tysięcy krzewów.


W ramach programu stworzenia zielonego oblicza rejonu ulic Złotej i Zgoda władze miasta planują również wprowadzenie strefy Tempo 30, czyli ograniczenia prędkości do 30 km/h. Przeciwko temu segmentowi przebudowy centrum protestują warszawscy kierowcy oraz opozycyjni wobec prezydenta Rafała Trzaskowskiego samorządowcy, licząc na powstrzymanie planowanych zmian. Konsultacje społeczne w tej sprawie mają potrwać do końca listopada 2022r.

bottom of page