top of page

O czym będzie mowa podczas sesji Rady Miasta Warszawy?

Warszawscy Radni pochylą się między innymi nad propozycją prezydenta Warszawy ws. zmian przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym. Mowa tu oczywiście o działaniu na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa podróżnych. Dodany zostanie m.in. zakaz pozostawiania bagażu bez opieki oraz wyrzucania przedmiotów z pojazdu oraz na torowisko. To będzie stanowiło podstawę dla policji do karania – w oparciu o Kodeks wykroczeń – sprawców zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu czy skutkujących paraliżem w ruchu.
Co się zmieni?

Propozycją z 7 lutego zakłada, że w przepisach porządkowych obowiązujących w komunikacji pojawi się szereg nowych zakazów. Jak uzasadnia Ratusz, zmiana jest konieczna w związku ze „zmieniającą się rzeczywistością, pojawieniem się nowych zagrożeń, w tym potencjalnego zagrożenia terrorystycznego polegającego na możliwości pozostawienia ukrytego w bagażu ładunku wybuchowego w szczególności na obszarze stacji metra”. Warto podkreślić, że osoba naruszająca przepisy porządkowe podlega odpowiedzialności za popełnione wykroczenie w oparciu o Kodeks wykroczeń. „Potrzeba wprowadzenia zmian w przepisach porządkowych wynika z doświadczeń służb Metra Warszawskiego, które zwracają uwagę na to, że Policja odstępuje od karania sprawców określonych zachowań powołując się na fakt, że nie są one wprost wymienione w przepisach” – wskazuje Ratusz. To przede wszystkim kwestia pozostawionego bagażu, który traktowany jest jako potencjalne zagrożenie terrorystyczne, co wiąże się ze wstrzymywaniem ruchu i interwencją służb.

W praktyce, podobnie jak na lotnisko niedozwolone będzie pozostawiania bez opieki bagaży lub innych przedmiotów. Zabronione będą także zachowania, które mogą wywołać awaryjne lub nieplanowane zatrzymanie pojazdu albo wymuszających zmianę wyznaczonej trasy. Niedozwolone będzie wyrzucanie lub wrzucanie przedmiotów z lub do pojazdu bądź na torowisko (to efekt jednego ze zdarzeń, gdy pasażer wyrzucił przez okno pociągu metra niezidentyfikowany przedmiot, co doprowadziło do długiej przerwy w ruchu). Nie będzie można też wchodzić na dachy pojazdów, zderzaki lub inne elementy konstrukcyjne pojazdów, a także do kabin sterowniczych pojazdów. Również zabronione będzie korzystanie z wózków rowerowych, hulajnóg lub innego sprzętu sportowego oraz urządzeń transportu osobistego lub urządzeń wspomagających ruch (do tej pory UTO było pominięte). Doprecyzowano też przepisy w zakresie zakazu przekraczania przed wjazdem, w trakcie wjazdu lub odjazdu linii bezpieczeństwa poprzedzonej pasem z wypustkami na peronach i przystankach. Dookreślono też zakaz wchodzenia na torowisko, do tunelu lub pomieszczeń technicznych i obszarów o ograniczonym dostępie na stacjach metra oraz na zadaszenia wejść do stacji metra bądź na wiaty przystankowe. Ponadto usunięty zostanie punkt, który zezwalał na korzystanie z wyjść awaryjnych na stacjach metra przez osoby przewożące dziecko w wózku, osoby niepełnosprawne i o ograniczonych możliwościach poruszania się, przewożące duży bagaż bądź rower, a także podróżujące ze zwierzętami. Jak wskazuje magistrat, obecnie wszystkie stacje metra są wyposażone w bramki o zwiększonej szerokości, tym samym dotychczasowy przepis stał się bezzasadny.

Jak oceniacie te zmiany?

Comments


bottom of page