top of page

Odbudowa murów, odnowienie ducha

W 78 rocznicę wysadzenia przez Niemców gmachu Pałacu Saskiego, prezes spółki Pałac Saski zdradził kulisy procesu odbudowy wspaniałego pomnika historii.

- Winni jesteśmy to nie tylko pokoleniom minionym, ale też naszym dzieciom, wnukom i prawnukom – ocenił Jan Edmund Kowalski.


W trakcie 2022r. najważniejszym elementem prac koncepcyjnych było przygotowanie założeń konkursu architektonicznego, który ogłoszony będzie na początku 2023 r., a jesienią poznamy zwycięską pracownię. W pracach nad zasadami konkursu brali udział liczni, znamienici eksperci z różnych dziedzin, z różnych polskich instytutów, uczelni czy muzeów.


- Zapraszamy do współpracy najlepszych specjalistów z każdej dziedziny, w których działamy, kierując się jedynie kryterium profesjonalizmu i jak najwyższej jakości odbudowy. To, co robimy, nie jest realizacją naszego kaprysu, nie ma też barw partyjnych. Odbudowa gmachów, które są ważną częścią naszego dziedzictwa, przywrócenie Polsce tętniącego życiem centrum stolicy - to spłacenie długu – tłumaczył prezes Jan E. Kowalski.


W 2022r. trwało intensywne odkopywanie fundamentów, porządkowanie i odgradzanie miejsca prac budowlanych, tworzenie założeń modernizacji Ogrodu Saskiego, który powinien wkomponować się w całość przedsięwzięcia. Poza odbudowaniem gmachu, wykonawcy działań restauracyjnych dbają o odnowienie niezwykłego ducha tego szczególnego miejsca.


- Jesteśmy świadomi wyjątkowości miejsca, w jakim prowadzimy inwestycję i z jak największą dbałością podchodzimy do każdego jej aspektu. W ostatnich miesiącach nawiązaliśmy m.in. współpracę z siedmioma polskimi uczelniami artystycznymi. Chcemy, by to właśnie artyści, z użyciem odpowiednich materiałów i tradycyjnych technik zajęli się odtworzeniem licznych rzeźb, które przez stulecia zdobiły Pałac Bruehla. To tylko jedno ze środowisk, angażujących się w odbudowę zachodniej pierzei placu Piłsudskiego. W sprawie gospodarki zielenią spółka np. współpracuje ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz licznymi organizacjami, zrzeszającymi dendrologów i arborystów. Operatorem konkursu architektonicznego będzie zaś Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP – podsumował prezes spółki Pałac Saski.


Spółka celowa Pałac Saski została powołana zgodnie z zapisami Ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. Odbudowa Pałacu Saskiego stanowi realizację deklaracji Prezydenta RP Andrzeja Dudy z 11 listopada 2018 r., która zakończyła wieloletnią debatę publiczną nad potrzebą odbudowy historycznych gmachów przy pl. Piłsudskiego. Odbudowane gmachy będą dopełnieniem odbudowy zniszczonej w czasie II wojny światowej stolicy, a w konsekwencji symbolem umocnienia jedności wspólnoty obywatelskiej.

bottom of page