top of page
  • Zdjęcie autoraOSA

Odnawialna energia – konferencja dla młodzieży

Stowarzyszenie „Nowa Generacja Patriotyzmu” zorganizowało w poniedziałek 11 września 2023r. swoją III konferencję merytoryczną, skierowaną do młodzieży. Temat wydarzenia brzmiał: „Energia odnawialna w samorządzie. Budowanie zrównoważonej przyszłości”.Prelegenci oraz kilkudziesięciu młodych ludzi zebrali się w KEZO – Centrum Badań Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie. O 14.00 zebranych powitał organizator i prezes stowarzyszenia Kamil Kobyliński. Pierwszą prelekcję wygłosił założyciel centrum KEZO (Konwersja Energii i Źródła Odnawialne) prof. Dr hab. Jan Kiciński, który wskazywał na konieczność zwiększenia wysiłków na rzecz walki ze zmianami klimatu. Następnie w fascynującym wystąpieniu o podstawach samowystarczalności energetycznej Polski płk dr hab. Inż. Mieczysław Struś podkreślał zalety czerpania energii z biomasy, biogazu czy wód geotermalnych, których zasoby są w naszym kraju olbrzymie. O ukrytym w wodzie potencjale energetycznym ciekawie opowiedział dr inż. Stefan Traczyk, wiceprezes Enea Nowa Energia i radny sejmiku mazowieckiego. Jak na poziomie samorządu dbać o naturę i promować OZE? Sposoby zdradził wicestarosta powiatu legionowskiego Konrad Michalski. Doktor Tomasz Niedziółka opisał zaś badania przeprowadzone w Legionowie, pozwalające ustalić jak skutecznie przeprowadzić akceptowany społecznie model dekarbonizacji. Ostatnim prelegentem była dr. Inż. Weronika Radziszewska, która uchyliła rąbka tajemnicy odnośnie do projektów badawczych podejmowanych przez Centrum Badawcze PAN.Po krótkiej przerwie nastąpił panel dyskusyjny. Dr Weronika Radziszewska, Michał Świerczewski (doradca w branży energetycznej) oraz Oskar Szafarowicz (młody działacz polityczny z FM PiS) dyskutowali o spojrzeniu młodego pokolenia na wyzwanie transformacji energetycznej oraz o kosztach unijnej polityki klimatycznej dla Polski, zwłaszcza dla gospodarki naszego państwa. Po emocjonującej debacie nastąpił czas indywidualnych rozmów kuluarowych. Na koniec konferencji zebrane młodzież, głównie licealna, miała okazję zwiedzić centrum badawcze.Konferencja o odnawialnych źródłach energii mogła odbyć się dzięki środkom z rządowego Funduszu Młodzieżowego, których służy do wspierania organizacji pozarządowych, których oferta skierowana jest do młodych obywateli.

bottom of page