top of page

„Odyseusz” czyli bezpieczne podróżowanie za granicą


Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca Polaków, którzy wybierają się w podróż za granicę do zarejestrowania się w systemie Odyseusz. Umożliwi to kontakt w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji podczas pobytu poza granicami kraju.


Jak czytamy na stronie MSZ – w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł podjąć kontakt z podróżującym, udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną. System "Odyseusz" umożliwi również otrzymywanie powiadomień o zagrożeniach w kraju podróży oraz innych informacji konsularnych.


Rejestracji można dokonać na dwa sposoby. Poprzez zgłoszenie podróży pod linkiem

Odyseusz - Zgłoś podróż (msz.gov.pl)


bądź założenie profilu w systemie:

Odyseusz - Zakładanie konta (msz.gov.pl)


Na stronie MSZ znajduje się lista krajów wraz z opisem potencjalnego zagrożenia lub obostrzeń, które obowiązują na terenie danego państwa.


Warto zapoznać się z tymi informacjami zanim zaplanujemy podróż.

bottom of page