top of page

Order Młodego Bohatera


Jak się okazuje, nie tylko w okresie wojen i napięć militarnych, ale również w czasie pokoju można wykazać bohaterską postawę. Ministerstwo Obrony Narodowej przyznaje specjalną nagrodę dla dzieci i młodzieży, którzy wykazali się odwagą w sytuacji zagrożenia i nie bali się przy tym nieść pomocy.


Rocznica Powstania Warszawskiego zbliża się wielkimi krokami, a jak wiadomo, w tym dramatycznym, militarnym zrywie brały udział również dzieci - ich zaangażowanie przybierało nieraz różne formy, ale większość wiązała się z ryzykiem zagrożenie życia.


Mali bohaterowie to jednak nie tylko domena czasów wojny. Również współcześnie zdarza się multum sytuacji, gdy nieletni sięgają po telefon i powiadamiają służby świadkując w wypadku, rzucają się komuś na ratunek w sytuacji zagrożenia narażając przy tym zdrowie etc. Warto zauważyć i docenić taką postawę poprzez zgłoszenie kandydatury odważnego, młodego człowieka do specjalnej nagrody MON.


Aby zgłosić kandydata do wyróżnienia należy wypełnić wniosek znajdujący się na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa i odesłać go na adres mlodybohater@mon.gov.pl. We wniosku muszą być zawarte m.in. informacje opisujące przebieg zdarzenia - należy pamiętać, że medal może zostać przyznany tylko osobom poniżej 18 roku życia. Ponadto do nagrody kwalifikują się kandydaci posiadający obywatelstwo polskie lub zezwolenie na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

bottom of page