top of page

Order Odrodzenia Polski dla Elżbiety Szczepkowskiej


23 czerwca prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał Elżbiecie Szczepkowskiej - Dyrektorowi Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.


Order w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Minister Piotr Ćwik podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego w Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach.


Elżbieta Szczepkowska, po niemal 40 latach pracy w różnych placówkach, w tym roku zakończyła kadencję w placówce w Laskach - funkcję dyrektora Ośrodka dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach pełniła od 10 lat.


Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach jest prowadzony przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Hrabianka Róża Czacka, która przywdziała habit franciszkański i w 1911 roku założyła w Warszawie Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi była pionierką w tej dziedzinie filantropii. Założona przez nią placówka była zaangażowana również w inicjatywy patriotyczne – w 1944 roku przystąpiła do Powstania Warszawskiego.


W latach 1942-1944 przebywał tu jako kapelan obwodu Armii Krajowej ks. Stefan Wyszyński - przyszły Prymas Tysiąclecia.


Obecnie celem Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi jest nie tylko otoczenie osób ociemniałych, niewidomych i słabowidzących opieką, ale również zapewnienie wsparcia duchowego i religijnego.

Comments


bottom of page