top of page

Ostateczna porażka handlarzy roszczeń


Oddanie przez miasto rządzone przez Hannę Gronkiewicz-Waltz nieruchomości przy ul. Twardej (w której mieściło się porządne gimnazjum) w ręce handlarzy roszczeń stanowiło symbol złodziejskich procederów w stolicy. Nagłośnienie tej bulwersującej decyzji było jednym z katalizatorów społecznej presji na podjęcie tematu reprywatyzacji, czym zajęła się powołana przez Sejm RP Komisja Weryfikacyjna.

Nowo powstały organ zdecydował o nakazie zwrotu nieruchomości, lecz nieoczekiwanie władze Warszawy postanowiły… skarżyć korzystne dla miasta decyzje. Niestety górę wzięła partykularna polityka i niechęć rządzącej Warszawą Platformy Obywatelskiej do przyznania się do błędnych, a wręcz szkodliwych działań.

We wrześniu 2020r. sprawę rozpatrywał Wojewódzki Sąd Administracyjny. Sędziowie podważyli co prawda sposób rozstrzygania przez Komisję Weryfikacyjną o błędach w reprywatyzacji, lecz jednocześnie przyznali, iż decyzje wydawane przez prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz były bezzasadne. Handlarze roszczeń nie zamierzali odpuścić i złożyli skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dzisiaj, 6 października, sędziowie rozpatrzyli skargę. Została oddalona, sąd stwierdził, iż reprywatyzacja budynku przy ul. Twardej 8/12 była bezprawna tak jak cały proceder, który przez lata rządów PO w stolicy kwitł w najlepsze. To kolejny wyrok, który potwierdza hipotezę o wielkiej aferze reprywatyzacyjnej, w której poszkodowanymi byli w gruncie rzeczy wszyscy warszawiacy, jako że w ręce oszustów trafiały również ważne społecznie nieruchomości, takie jak budynek dawnego gimnazjum przy Twardej.

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych wiceminister sprawiedliwości i były przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Sebastian Kaleta: „Smutny wniosek z dzisiejszych wyroków jest taki, że szkoła przy Twardej nie musiała być likwidowana/przenoszona (miasto poniosło koszt 10 mln zł). Pozytywny, że nieruchomość dzięki pracy KW będzie mogła bez obawy przed roszczeniami służyć potrzebom mieszkańców Warszawy”.

bottom of page