top of page

Podwyżki i nagrody zatrzymają policjantów przed odejściem? 

Czy w przyszłym roku z warszawskiej Policji odejdzie na emeryturę nawet 800 funkcjonariuszy? Takie głosy docierają ze stołecznej komendy, w której już na ten moment brakuje około 1000 czynnych policjantów. Gdyby sprawdziły się najczarniejsze wizje, wakaty mogłyby w garnizonie warszawskim sięgnąć aż 20% przewidzianego składu.

Radio RMF FM podało przykładowe rozwiązania, analizowane przez szefostwo stołecznej Policji. Wszyscy młodzi policjanci po kursie podstawowym musieliby realizować część praktyczną w garnizonie warszawskim. Tu odbywałaby się tak zwana "adaptacja zawodowa". Po drugie zaś, rozbudowane oddziały prewencji z Mazowsza mogłyby być kierowane do służby w stolicy.


Z pewnością korzystniejszym wariantem byłoby pozostanie przynajmniej części z 800 planujących emeryturę, w aktywnym zawodzie. Pewne szanse pojawiły się w tym względzie po kolejnej turze negocjacji przedstawicieli Policji z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w poniedziałek 5 grudnia 2022r.


Głównym ustaleniem jest stażowy dodatek motywacyjny, wynoszący 5 procent po 15 latach służby i rosnący o 1 punkt procentowy co roku do 25. roku. Dodatek ten ma się wliczać do emerytury pod warunkiem, że funkcjonariusz przesłuży co najmniej 32 lata. Dodatek nie wyklucza otrzymywania tak zwanego "dziadkowego" w wysokości półtora tysiąca złotych oraz dwóch i pół tysiąca złotych po 25 i 28 i pół latach służby.  


Ponadto podczas negocjacji z resortem spraw wewnętrznych ustalono 450 złotych dodatku granicznego dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Dodatek terenowy dla policjantów wzrośnie natomiast z 1% do 6%.


Uzgodniono również, że dodatek stołeczny w solidnej kwocie 550 złotych obejmie - poza policjantami - pozostałych funkcjonariuszy podległych MSWiA.


Na koniec strona rządowa zapewniła, że przyszłoroczny fundusz nagród w służbach mundurowych wzrośnie dodatkowo o 30 milionów złotych. 


Czy sowite podwyżki i zwiększone nagrody zatrzymają w służbie stołecznych policjantów? Dowiemy się już w styczniu 2023r.

bottom of page