top of page

Polityczna zmiana warty na Pradze-Północ 

Polityczne zmiany na Pradze-Północ wyraźnie przyspieszyły. Po wyborach samorządowych 2018r. dzielnicą rządził sojusz Koalicji Obywatelskiej, SLD oraz lokalnego komitetu Kocham Pragę. Funkcję burmistrza pełniła desygnowana przez PO Ilona Soja-Kozłowska (wcześniej burmistrz Bielan oraz Białołęki). Koalicja nie przetrwała jednak długo – uległa rozpadowi już w 2021r. Wówczas samorządowcy klubu Kocham Pragę nawiązali współpracę z opozycyjnymi radnymi Prawa i Sprawiedliwości i, co naturalne, planowali dokonać zmiany zarządu dzielnicy i kierownictwa rady. Radni Prawa i Sprawiedliwości, np. Ernest Kobyliński zgłaszali uwagi odnoszące się do niewłaściwego i ograniczającego swobodę dyskusji sposobu prowadzenia obrad przez kierującego radą Ireneusza Tondery (wybranego z list SLD – Lewica Razem).

Niestety napotkali problemy, o czym opowiedział redakcji Mazowieści.pl radny Pragi-Północ Karol Szyszko (PiS). Według niego przewodniczący Ireneusz Tondera uporczywie uchylał się od poddania pod głosowanie swojego odwołania i zasłaniając się przepisami covidowymi nie zwoływał sesji stacjonarnej (zgodnie zaś ze statutem w tym przypadku głosowanie musi być tajne i w trybie stacjonarnym). Zachowanie przewodniczącego w dużej mierze sparaliżowało Radę Dzielnicy i sprawne zarządzanie lokalnymi sprawami. Dzięki zmianie wewnętrznych przepisów Rady Dzielnicy mogło się ostatecznie odbyć jej stacjonarne posiedzenie – radni zebrali się przy ul. Kłopotowskiego w czwartek 17 listopada 2022r.


Prascy samorządowcy odwołali przewodniczącego Ireneusza Tonderę i wiceprzewodniczącą rady dzielnicy Elżbietę Kowalska-Kobus (Platforma Obywatelska) stosunkiem głosów 13:9.

- Cieszę się, że patowa sytuacja została dzisiaj rozwiązana. Przed nami wybór nowego przewodniczącego i zarządu dzielnicy. Liczymy, że nastąpi to w przyszłym tygodniu – stwierdził w czwartek wieczorem radny Karol Szyszko (PiS).


Ponadto podczas sesji, już oficjalnie, odwołanie z urzędu burmistrza (które zostało odczytane radnym) złożyła Ilona Soja-Kozłowska.


Możliwe przyczyny jej rezygnacji opisał dla portalu Mazowieści.pl radny Ernest Kobyliński (PiS):


- Pani Burmistrz Ilona Soja-Kozłowska od dłuższego czasu nie była zainteresowana Dzielnicą ani tym co się dzieje na Pradze. Najprawdopodobniej otrzymała propozycję zostania członkiem zarządu na Śródmieściu w miejsce Wojciecha Matyjasiaka, który nie ma zaplecza politycznego i zapewne również będzie odwołany.


- Dodatkowo ciężko układała jej się współpraca zarówno z dotychczasowym koalicjantem jak również z samą Praską Platformą Obywatelską. Kredyt zaufania wobec Pani Burmistrz od wielu miesięcy wygasał wśród wszystkich radnych – skonkludował radny Kobyliński.


Po głosowaniach wieczorem 17 listopada prowadzący sesję radny Robert Kazanecki (Prawo i Sprawiedliwość) zarządził przerwę w obradach.


Zgodnie ze statutem Rada Dzielnicy musi w ciągu 30 dni podjąć uchwałę w sprawie odwołania burmistrz, zaś w ciągu kolejnych 30, powołać nowy zarząd dzielnicy. Zapewne w najbliższych dniach będą w tej sprawie prowadzone intensywne rozmowy wśród praskich samorządowców – będziemy jako redakcja Mazowieści.pl na bieżąco informować o politycznej sytuacji prawobrzeżnej dzielnicy Warszawy.

bottom of page