top of page

Ponad 2 mln zł dla samorządów Ziemi Radomskiej na modernizacje oświetlenia

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przekazał kolejnym mazowieckim samorządom dotacje działania związane z modernizacją oświetlenia.

Maksymalne dotacje w wysokości 100 000 zł otrzymają gminy: Kozienice, Sieciechów,

Odrzywół, Wieniawa, Gózd, Jastrzębia, Przytyk, Wolanów, Przyłęk, Zwoleń, a także miasto i

gmina Lipsko. Gminy Radzanów i Pniewy otrzymają po 99 900 zł. Do gminy Sienno trafi 99

740 zł, a do gminy Stromiec 96 194 zł. Gminy Chotcza i Magnuszew uzyskały po 90 000 zł

dotacji. 88 560 zł trafi do gminy Chynów, 65 171 zł do gminy Kazanów, a 44 480 zł do gminy

Głowaczów.


Łącznie do 24 samorządów ziemi radomskiej trafiło blisko 2 mln 200 tys. zł w formie dotacji

na modernizację oświetlenia. Wcześniej dotacje otrzymały już gmina Wyśmierzyce w kwocie

36 000 zł oraz gmina Warka w kwocie 100 000 zł. Wsparcie w wysokości 88 158 zł trafiło też

do powiatu przysuskiego, a w wysokości 98 672 zł do powiatu radomskiego. W sumie do

mazowieckich samorządów trafi łącznie 9 mln złotych.


„Dbając o środowisko naturalne równocześnie wspieramy samorządy, które mierzą się z konsekwencjami kryzysu energetycznego. Chodzi o to żebyśmy oszczędzali energię, a z drugiej strony żebyśmy nie musieli gasić oświetlenia w naszych gminach. Wkrótce dzięki

dotacjom z WFOŚIGW w Warszawie będziemy mogli cieszyć się nowoczesnym oświetleniem,

które przyniesie również realne oszczędności samorządom” – mówił minister Marek Suski.

Umowy podpisano 5 grudnia b.r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu. W podpisaniu umów udział wzięli: Marek Ryszka - prezes zarządu WFOŚiGW w Warszawie, a także parlamentarzyści, którzy zabiegali o przyznanie gminom dotacji minister Marek Suski

(PiS) i poseł Anna Kwiecień (PiS).


Dotacje przeznaczone są na pokrycie do 90% kosztów przedsięwzięć ograniczających zużycie energii elektrycznej. To wsparcie, które pozwoli gminom ograniczyć wysokość rachunków.


Fundusz zaplanował w swoim budżecie na 2022 rok 9 milionów złotych na realizacje

programu. Warto dodać, że z programu mogą skorzystać tylko te gminy, które podpisały z

bottom of page