top of page

„Posiłek w szkole i w domu” w Nadarzynie


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie realizuje Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu".


Mimo, że dzięki programom socjalnym, takim jak 500 plus, udało się zażegnać ubóstwo w wielu rodzinach, to jeszcze nadal istnieją przypadki skrajnej biedy.


Walkę o codzienne przetrwanie wspomaga rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, adresowany zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych.


Program składa się z trzech modułów. Pierwszy moduł to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży. Drugi to posiłek adresowany do osób starszych, a trzeci moduł zakłada doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek (mających własną kuchnię i jadalnie) lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione lub o stworzenie nowych.


Z tej oferty skorzystał m.in. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie. Jak czytamy na stronie nadarzyn.pl - pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole i w przedszkolu przysługuje rodzicom, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1200 zł. W okresie trwania nauki szkolnej w roku 2023 - 2024 w ramach programu są pokrywane posiłki obiadowe.


Osoby zainteresowane powyższą formą wsparcia proszone są o nawiązanie kontaktu z pracownikami socjalnymi GOPS w Nadarzynie.


bottom of page