top of page

Powstanie wodny plac zabaw w Sochaczewie


Na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Olimpijskiej w Sochaczewie ma powstać nowy obiekt rekreacyjno-sportowy. Inwestycja jest jedną z wielu, które otrzymało dofinansowanie w łącznej kwocie 32 mln zł na infrastrukturę sportową w ramach ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.


Miasto Sochaczew cieszy się w tym roku rekordowym dofinansowaniem, które ma zostać przeznaczone na inwestycje sportowe. Które obiekty otrzymają wsparcie? To, między innymi, budynki klubowe na dwóch stadionach, boisko pod balonem w Chodakowie czy wspomniany wodny plac zabaw na terenie MOSiR. Większa część pieniędzy ma zostać przeznaczona, przede wszystkim, na przebudowę dwóch stadionów.


Ciekawą ideą jest stworzenie wodnego placu zabaw, którego budowa jest wstępnie planowana przy ul. Olimpijskiej, ale ostatecznie - jak zapowiadają władze miasta - lokalizacja może ulec zmianie. Obiekt ma zostać wykonany w formule „zaprojektuj i wybuduj".


Co znajdzie się na terenie zewnętrznego placu? Przede wszystkim strefa z urządzeniami zapewniającymi różnorodność efektów wodnych. Ponadto - siedziska, kosze na odpady oraz zieleń.


Szczegóły projektu na razie nie są znane.


bottom of page