top of page

Prawie 2 mld zł dla samorządów na wsparcie cyberbezpieczeństwa


Jak zapowiedział minister cyfryzacji Janusz Cieszyński i minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda wspólnie z prezydentem Otwocka Jarosławem Margielskim - na projekt "Cyberbezpieczny samorząd" do gmin, powiatów i województw trafi prawie 1,9 mld złotych.


Do końca września samorządy będą mogły składać wnioski o dofinansowanie działań z zakresu cyberbezpieczeństwa. Pozyskane środki można przeznaczyć na:


- opracowanie, wdrożenie i certyfikację procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji,

- specjalistyczne szkolenia

- zakup, wdrożenie i konfigurację systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa.


Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa to ważny element polskiej strategii obronnej – jest to tym bardziej istotne, że za naszą wschodnią granicą kolejny rok trwa rosyjska agresja na Ukrainę.


Według informacji upublicznionych przez Ministerstwo Cyfryzacji, każdy samorząd może otrzymać od 200 tys. do 850 tys. zł, a wysokość dofinansowania i wkład własny zależą od liczby mieszkańców i zamożności jednostki. Wniesienie wkładu własnego w wysokości 4% będzie dotyczyć jedynie najzamożniejszych samorządów.

bottom of page