top of page

Przedsiębiorczy Żoliborz


W najbliższy wtorek (13 czerwca) w Forcie Sokolnickiego przy ulicy Czarnieckiego 51, o godz. 17:00, odbędzie się II edycja spotkania dla przedsiębiorców w ramach Żoliborskiej Strefy Przedsiębiorczych.


Celem projektu Przedsiębiorczy Żoliborz jest organizacja działań, które mają na celu zintegrowanie i wsparcie przedsiębiorców.


Są to m.in. bezpłatne warsztaty bądź szkolenia dla przedsiębiorców, udostępnianie bezpłatnej przestrzeni oraz materiałów informacyjnych czy organizacja spotkań networkingowych.


W najbliższy wtorek odbędzie się kolejne z cyklu spotkanie. W programie następujące punkty:


- jak świadomie budować własną odporność psychiczną,

- jak przygotować się do lepszego radzenia sobie ze stresem,

- jak rozumieć procesy zmian indywidualnych i grupowych,

- jak uruchomić pozytywne myślenie oparte na realiach,

- jak zwiększyć samoświadomość i odpowiedzialność za działania w budowaniu skuteczności i odporności psychicznej.


Podczas spotkania przewidziano 20 minutową sesję networkingu, autoprezentację prowadzonego biznesu i warsztaty rozwojowe.


Wstęp bezpłatny.


Źródła:

Przedsiębiorczy Żoliborz, FB

Miasto St. Warszawa


Spotkanie dla przedsiębiorców w ramach Żoliborskiej Strefy Przedsiębiorczych – II edycja - Żoliborz (um.warszawa.pl)

bottom of page