top of page
  • OK

Przyznano Warszawskie Nagrody Edukacyjne. Zobacz listę!

Przyznano Warszawskie Nagrody Edukacyjne. Zobacz listę.
W trakcie ostatniej sesji Rady m. st. Warszawy, radni przyznali Warszawskie Nagrody Edukacyjne im. Marka Edelmana. Zobacz listę laureatów.Nagrody przyznano:

1) w kategorii szkoły podstawowe - Szkole Podstawowej nr 289 im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie, ul. Władysława Broniewskiego 99A – w wysokości 10 000 zł


2) w kategorii szkoły ponadpodstawowe – XCIV Liceum Ogólnokształcącemu im. gen. Stanisława Maczka w Warszawie, ul. Gwiaździsta 35 – w wysokości 6 000 zł oraz CLXIII

Liceum Ogólnokształcącemu w Warszawie, ul. Klimatyczna 1 - w wysokości 4 000 zł


3) w kategorii placówki wychowania pozaszkolnego i bursy – nie przyznano nagrody.


Laureatom składamy serdeczne gratulację!bottom of page