top of page

Rada miasta przyjęła Zieloną Wizję Warszawy

Na zakończonej właśnie sesji Rady m. st. Warszawy uchwalono Zieloną Wizję Warszawy. To dokument strategiczny, którego celem jest uczynienie Warszawy zeroemisyjną do 2050 roku. Nie obyło się bez kontrowersji.
Dokument przedstawia opis działań koniecznych do realizacji w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Wiele z tych działań obejmuje również działania konieczne do podjęcia przez mieszkańców miasta. Dla przykładu w obszarze budynków scenariusz Redukcyjny Zielonej Wizji Warszawy zakłada, że od 2025 r. wszystkie nowe budynki bliskie neutralności energetycznej, do 2035 r. modernizacja – 36% wszystkich budynków mieszkalnych i komercyjnych z izolacją całego obiektu (okna, dach, ściany, wymiana systemów grzewczych w budynkach na niskotemperaturowe); zwiększenie odsetka modernizowanych budynków do 81% do 2050 r., do 2035 r. zwiększenie efektywności energetycznej budynków przemysłowych o 60%, do 2035 r. ogrzewanie węglowe, olejowe i gazowe zostanie zastąpione pompami ciepła lub efektywnym systemem ciepłowniczym. Tak daleko idące cele będą oznaczać dla mieszkańców, głównie tych niezamożnych, konieczność ponoszenia olbrzymich nakładów finansowych. Z kolei w obszarze transportu strategia zakłada dalsze ograniczanie korzystania przez mieszkańców z samochodów. Strategia wyznacza następujące cele: do 2030 r. zwiększenie udziału podróży rowerem o 100%, do 2035 r. 24% samochodów osobowych poruszających się po mieście, napędzanych energią elektryczną lub wodorem; 64% – do 2050 r., do 2050 r. zmniejszenie o jedną trzecią podróży indywidualnym transportem samochodowym.


Jak wskazują autorzy dokumentu: „Przystępując do C40, m.st. Warszawa zobowiązało się do osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r. oraz do wdrożenia narzędzi łagodzących skutki zmiany klimatu.”


Jeszcze przed sesją, klub radnych Prawa i Sprawiedliwości poinformował, że w tym glosowaniu wstrzyma się od głosu.

Podjęliśmy taką decyzję, gdyż w tym dokumencie jest wiele zapisów wątpliwych, których nie chcemy popierać, choć sama idea zielonej Warszawy jest nam bliska” - powiedział PAP przewodniczący warszawskiego klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Figura.

W debacie nad Zieloną Wizją Warszawy radny Piotr Szyszko (PiS) wskazał na skutki tej strategii:

Jakie to będzie niosło dalekosiężne skutki? Olbrzymie koszty finansowe nie tylko dla Warszawy, ale również olbrzymie koszty społeczne i finansowe dla gospodarstw domowych”.

Zielona Wizja Warszawy została przyjęta głosami radnych Koalicji Obywatelskiej i radnych niezależnych. Klub radnych PiS zgodnie z zapowiedzią wstrzymał się od głosu.

Comments


bottom of page