top of page

Rada Warszawy za reparacjami!


Jednym z głównych punktów obrad Rady Warszawy w czwartek 13 października była debata nad stanowiskiem zaproponowanym przez klub Prawa i Sprawiedliwości ws. reparacji należnych Polsce za zbrodnie wojenne z czasów II wojny światowej.

Radni powołując się na działania podjęte w 2004r. przez ówczesnego Prezydenta Warszawy – Prof. Lecha Kaczyńskiego oraz uchwałę Sejmu z 14 września 2022r., wyrazili oczekiwanie „skutecznego działania na rzecz jak najszybszego uzyskania należnych Polsce odszkodowań od Republiki Federalnej Niemiec i Federacji Rosyjskiej". Zapis o wschodnim agresorze został jako poprawka zgłoszony przez rządzącą w mieście Koalicję Obywatelską.

Samorządowcy przypominali podczas dyskusji, iż straty samej stolicy szacowane są na gigantyczną kwotę 380 mld zł a podczas II wojny światowej zginęło niemal 700 000 warszawiaków (znaczna część w Powstaniu Warszawskim czy podczas obrony Warszawy we wrześniu 1939r.). Niemieccy zbrodniarze zniszczyli ponad 20 000 nieruchomości – 80% zabudowy Warszawy.

Przewodniczący klubu PiS Dariusz Figura przywoływał oficjalny raport sejmowego zespołu przedstawiony opinii publicznej 1 września 2022r.: „Powstał raport oparty o dobrą metodykę naukową, jest tam obszerna część dotycząca Warszawy. To bardzo bolesna lektura”.

- Mamy szczególne prawo domagać się jednoznacznego przyjęcia przez Rząd Republiki Federalnej Niemiec odpowiedzialności moralnej, politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej za zniszczenie Warszawy – zgodzili się jednomyślnie warszawscy radni.

bottom of page