top of page
  • OK

Radni KO przeciwko zwrotowi nienależnie pobranych opłat za śmieci

W tracie dzisiejszej sesji Rady miasta st. Warszawy, radni Koalicji Obywatelskiej opowiedzieli się przeciwko zwrotowi nienależnie pobranych, nadmiernych, opłat za śmieci. Z kolei według radnych PiS każde gospodarstwo domowe powinno według obliczeń otrzymać zwrot w wysokości 1512 złotych, związany z niepoprawnym naliczeniem opłat za odbiór odpadów w latach 2019-2021.

To na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości, Rada miasta st. Warszawy podejmowała temat zwrotu nienależnie pobranych opłat za śmieci. Radny Wiktor Klimiuk (PiS) wskazywał, że:

- W ostatnich latach pan prezydent Trzaskowski zafundował nam ogromny chaos jeśli chodzi o opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Dziś z wyroków sądów wynika, że te opłaty przez ostanie dwa lata były pobierane bez podstawy prawnej, czyli nielegalnie.
Z kolei Błażej Poboży, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, radny z Klubu PiS podsumował propozycję rozwiązania:


- Te pieniądze powinny być warszawiakom zwrócone i Rada Warszawy powinna niezwłocznie przyjąć uchwałę o zmianie wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie opadów lub prezydent powinien w jakiś inny sposób te środki mieszkańcom zwrócić.


Przed głosowaniem głos zabrał Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy, członek Koalicji Obywatelskiej:

- Nie ma podstawy prawnej wynikającej z jakiejkolwiek ustawy, która dawałaby możliwość gminom na zwrot ewentualnej nadwyżki, która wynika z poboru środków finansowych na rzecz oczyszczania miasta.


Ostatecznie Rada m. st. Warszawy większością głosów radnych Koalicji Obywatelskiej odrzuciła projekt PiS, jednocześnie nie przedstawiając własnego rozwiązania problemu.

bottom of page