top of page

Radni Warszawy chcą budowy pomnika Emilii Plater

Na LXXX sesji Rada Warszawy przyjęła jednogłośnie stanowisko w sprawie pomnika Emilii Plater.Emilia Broel-Plater to jedna największych polskich bohaterek walki o niepodległość. Pochodząca z Wilna, w czasie powstania listopadowego jako kapitan wojsk polskich wsławiła się w walkach w dawnych Inflantach Polskich.


W stanowisku nie zaproponowano potencjalnych lokalizacji pomnika.

Radny Michał Szpądrowski, przed głosowaniem stanowiska, przekazał pozostałym radnym i mieszkańcom ważną informację:

- chciałbym przekazać, że rozmawiałem z wicepremierem Piotrem Glińskim [Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – przy.red.], i jeżeli miasto chciałoby we współpracy z rządem budować ten pomnik to jest ze strony rządu deklaracja, aby wspólnie wznieść pomnik Emilii Plater.


Dotychczas w Warszawie Emilia Plater była upamiętniona poprzez nadanie nazwy jednej ze śródmiejskich ulic jej imienia.

bottom of page