top of page

Radny z apelem o zwiększenie środków na obronę cywilną 

Filip Frąckowiak, warszawski radny z klubu PiS, zwrócił się do władz Warszawy o podniesienie kwot w budżecie miasta przeznaczonych na obronę cywilną stolicy w 2023 roku.

Głównym argumentem podnoszonym przez radnego było realne zagrożenie wynikające z wojny na Ukrainie.

Filip Frąckowiak przypomniał, że w budżecie Warszawy przeznaczano na ten cel odpowiednio: w 2019 roku - 3,5 tys. zł, w 2020 r. - 28 tys. zł, w 2021 r. - 12 tys. zł, a w 2022 r. - 26 tys. zł.

Na co ratusz wydatkuje środki z zakresu obrony cywilnej? Między innymi na serwis syren alarmowych oraz stworzenie papierowych i wirtualnych ulotek informacyjnych dla mieszkańców.

- Jest to dalece niewystarczające zaangażowanie w bezpieczeństwo mieszkańców stolicy – stwierdził radny Filip Frąckowiak.

Samorządowiec zaapelował, żeby w 2023 r. zwiększyć budżet przeznaczony na obronę cywilną i przeznaczyć go m.in. na szkolenia z podstawowych zagadnień obrony cywilnej dla mieszkańców, zainstalowanie tablic informujących o miejscach najbliższego schronienia, wyposażenie schronów i miejsc schronienia w podstawową wentylację, latarki samoładujące, gaśnice, sygnalizatory dla osób potrzebujących pomocy. Na interpelację odpowiedział sekretarz miasta Włodzimierz Karpiński, który poinformował, że wejście w życie ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny uchyliło ostatnie przepisy dotyczące obrony cywilnej. - W związku z brakiem podstaw prawnych, do momentu uchwalenia nowych przepisów w tym obszarze, nie ma możliwości planowania i ponoszenia wydatków na obronę cywilną – wyjaśnił sekretarz Urzędu Miasta Warszawy. Były poseł PO próbował też usprawiedliwić niewielki zasób środków, przywołując wysokość nakładów oferowanych przez wojewodę mazowieckiego (w bieżącym roku 226 tys. zł, co przy 356 jednostkach samorządu terytorialnego w całym województwie, czyli miastach na prawach powiatu, powiatach i gminach, daje kwotę ok. 634 zł na jednostkę samorządu terytorialnego (gminę/powiat/miasto). - W tym kontekście Miasto Stołeczne Warszawa, w swoim budżecie, planowało i tak o wiele większe środki, o których krytycznie odniósł się Pan Radny w swoim wystąpieniu – skonkludował Włodzimierz Karpiński, zamykając temat zwiększenia środków na obronę cywilną.

Comments


bottom of page