top of page

Ranking „Perspektywy 2023”

Jak co roku na początku stycznia opublikowano najnowszą odsłonę rankingu szkół średnich – „Perspektywy”. Ranking "Perspektywy 2023" powstaje pod okiem Kapituły złożonej z: przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP (Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich), dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad rankingowych. Pracom Kapituły przewodniczyła w tym roku prof. Barbara Marcinkowska, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

W zestawieniu tradycyjnie brane są pod uwagę przez Kapitułę: sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.


Po raz kolejny liceum, które zajęło pierwsze miejsce na podium, jest XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie. Założona w 1906r. szkoła, nazywana królową matematyki, fizyki i informatyki, w ubiegłym roku i dwa lata temu również była na pierwszym miejscu, trzy lata temu na miejscu drugim, w 2019 r. – na pierwszym, w 2018 r. – na trzecim, w 2017 r. i w 2016 r. – na miejscu drugim, a w 2015 r. – na pierwszym.


Tymczasem niekwestionowanym zwycięzcą wśród techników jest Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie.


W najlepszej dziesiątce liceów w Polsce znalazły się aż cztery placówki z Warszawy - oprócz Liceum im. Staszica, także: IX LO im. Klementyny Hoffmanowej (miejsce 7), XXVII LO im. Tadeusza Czackiego (miejsce 8), II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego (miejsce 10).


Sukces warszawskich szkół średnich to rezultat ciężkiej, aczkolwiek owocnej pracy świetnych nauczycieli, ale przede wszystkim znakomitych, zdeterminowanych i ambitnych uczniów.


Nagrody i dyplomy laureatom rankingu wręczone zostały w czwartek 12 stycznia 2023r. podczas gali finałowej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.


bottom of page