top of page

Region warszawski stołeczny – najbardziej zamożna część Polski

Dane GUS z Narodowego Spisu Powszechnego 2021r. oraz odrębnych analiz przeprowadzanych co roku potwierdzają, że region Warszawski stołeczny jest najzamożniejszą z 17 części Polski (16 województw, w tym mazowieckie podzielone na 2 obszary). Średnie PKB na głowę mieszkańca wynosi w regionie stołecznym 141 400 zł, przy około 64 000 zł w skali kraju. Wzrost PKB od 2020r. wyniósł ponad 10%.

Skalę różnicy w zamożności łatwiej sobie wyobrazić, gdy podamy, że co 6 złotówka produktu krajowego brutto została wygenerowana w Warszawie i okolicach. Warszawa z okolicznymi gminami jest również bogatsza od najmniej zamożnego województwa w rankingu (lubelskiego) aż trzy razy! PKB per capita w Lubelskiem w 2021r. wyniosło bowiem 47,5 tysiąca zł.


W 2021r. Warszawa znalazła się również w 10 najbogatszych regionów w całej UE – PKB polskiego regionu stołecznego wyniosło 167% średniej unijnej. Wśród 10 regionów o najwyższej wartości wskaźnika większość to obszary metropolitalne (jak Region Stołeczny Brukseli, Praga czy Hovedstaden w Danii). Grupę tę uzupełniają regiony, w których znajdują się silne ośrodki miejskie (np. Górna Bawaria z Monachium) lub korzystające ze swojego położenia geograficznego na szlakach handlowych, np. port w Hamburgu.


Warszawa dzięki pracy i wysokiej aktywności zawodowej około 2 mln Polaków oraz od niedawna tysięcy uchodźców z Ukrainy, staje się coraz bardziej zamożnym miejscem, plasującym się w superlidze bogactwa europejskiego.

bottom of page