top of page

Rewia mody recyklingowej


Solec nad Wisłą ogłosił konkurs na "Rewię mody recyklingowej". Zgłoszenia można przesyłać jeszcze do 1 czerwca (do godz. 15:00).


Coraz więcej podmiotów udowadnia, że do tematu śmieci również można mieć kreatywne podejście.


Konkurs "Rewia mody recyklingowej" jest adresowany do dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych:


- dzieci z oddziałów przedszkolnych;

- uczniów klas I - III

- uczniów klas IV – VIII.


Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie i wykonanie stroju (dowolnej kategorii) z … odpadów. Warunek jednak jest taki, że muszą to być odpady gotowe do ponownego wykorzystania – np. folie, plastiki, torebki bądź tworzywa „naturalne”, na przykład kwiaty.


Zwieńczeniem konkursu będzie „rewia mody”, która odbędzie się 2 czerwca w ramach „Pikniku ekologicznego” – uczestnicy będą mieli wówczas okazję zaprezentować autorskie kreacje na wybiegu.


Główne kryteria oceny jury to zgodność zaprezentowanych strojów z tematem, pomysłowość i oryginalność, estetyka wykonania, a także... trwałość podczas pokazu. Ekologiczny ubiór musi być zatem nie tylko inspirujący i oryginalny, ale również solidny – innymi słowy: nie może się rozpaść przy podmuchu wiatru.

Chociaż – jak stwierdził Edgar Allan Poe – „Nie ma wyjątkowego piękna… bez jakiejś dziwności w proporcjach”…

bottom of page