top of page

Rok solidarności i społecznego zaangażowania


Urząd Miasta Warszawy od 2013r. regularnie bada zaangażowanie mieszkańców w wolontariat. W 2021r. wskaźnik wyniósł nieco ponad 12%. Natomiast w zeszłym roku nie tylko był znacząco wyższy, ale przebił najśmielsze oczekiwania: zaangażowanie w bezinteresowną pomoc innym zadeklarowało aż 45,6% badanych!


Tak wysoki wynik to przede wszystkim efekt zaangażowania we wsparcie przybywających do Warszawy uchodźców z Ukrainy. Mieszkańcy stolicy okazali wielkie serca w obliczu tego wyzwania. Potwierdzili, że solidarność i troska o potrzebujących są zapisane w warszawskich, a szerzej – polskich genach. Wolontariat organizowały instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, prywatni przedsiębiorcy. Miasto przypomina, że w działania koordynowane przez ratusz warszawski włączyło się ponad 12 000 mieszkańców.


Wolontariat to nie jedyna forma wsparcia, jakiej warszawiacy i warszawianki udzielali uchodźcom z Ukrainy. Jak wynika z miejskiego sondażu w marcu 2022 r. 74 proc. dorosłych mieszkańców stolicy było zaangażowanych w jakąś formę pomocy, np. wsparcie finansowe czy zbiórki rzeczowe.


Na Miejskim Portalu Wolontariatu „Ochotnicy warszawscy” – ochotnicy.waw.pl – codziennie dostępnych jest około 100 ofert wolontariatu w organizacjach pozarządowych i instytucjach z całego miasta. Daje to szanse na znalezienie wolontariatu dla każdego niezależnie od wieku, zainteresowań czy miejsca zamieszkania.


Wolontariusze stołeczni działają w lokalnych bibliotekach, domach kultury, wspierają osoby potrzebujące, angażują się w liczne organizacje pozarządowe o różnych profilach działalności. W stolicy odbywają się też corocznie setki wydarzeń kulturalnych czy sportowych, których organizacja nie byłaby możliwa bez wsparcia wolontariuszy.


„Wolontariuszki, Wolontariusze, jestem z Was dumna! Warszawa” – hasło zeszłorocznej akcji promowania oddolnego zaangażowania społecznego w stolicy pozostaje wciąż aktualne. Możemy być wspólnie z siebie dumni.

bottom of page